Tweekoppig monster

Tweekoppig monster

Het leek er na de verkiezingen even op dat we in het mbo opgescheept zouden raken met een twee hoofdig bewind bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mijn gedachten toen gingen uit naar, wat in o.a. de mythologie, bekend staat als meerkoppig. En in de spreekwoordelijke zin, die van de twee kapiteins op een schip bijvoorbeeld. En dan weet ik ook wel: de beste stuurlui staan aan wal.

Maar het kan ook positief uitgelegd worden: er is ook zoiets als een dubbelkoppige adelaar (scherp zicht, stevige grip) en die behoort met name toe aan de heraldiek, gericht op grote heersers. De tweekoppige adelaar kom je tegen in de wapens van o.a. diverse keizerrijken, het Roomse Rijk en in die van diverse landen (in voormalig Joegoslavië).

Iets minder positief denkend, maar wel met een opvoedkundige of onderwijzende rol, is het tweekoppig ‘monster’ uit Sesamstraat. Ook hier twee hoofden, die elkaar steeds weer tegenspreken en met een eigen mening hetzelfde lichaam (lees: ministerie) bewonen. Deze tweekoppige werd onder andere ingezet om kinderen te leren wat tegenstellingen inhouden. En hij sprak de meeste tijd in een onzinnige taal. Maar of we daar, als onderwijsprofessionals, op zitten te wachten……………leren van tegenstellingen?

Gelukkig is nu (om het mythologisch te beschouwen) het zwaard gevallen en heeft het mbo deel van het ministerie nog maar een hoofd, dat van Ingrid van Engelshoven. Dat zij mogelijk goed zal zijn, zou moeten voortkomen uit haar werkervaring als wethouder Onderwijs in Den Haag. Hoewel zij zich daar, bij een workshop over de toekomst van het mbo, bediende van een stukje “Stichting Open Deur” (het ontstaan van allerlei nieuwe beroepen en daar voor opleiden). Maar niettemin, het is beter dat daar duidelijkheid over bestaat. Welke minister is waar verantwoordelijk voor.

Het is ook duidelijk dat, hoewel Arie Slob de oorspronkelijke portefeuille van staatssecretaris Dekker overneemt, de nieuwe minister van Engelshove wel het gedachtengoed van Dekker overneemt: het lerarenregister zou de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Dat dit kan bij Arie duidelijk zijn, maar dat dit nog geen uitgemaakte zaak is, daar is hij ook over uit. De bal ligt terug bij de docenten. Er moet eerst verder uitgewerkt worden, de kwaliteitskaders moeten eerst geformuleerd zijn, voordat tot invoering over gegaan kan worden. Daar hebben de 24 afgevaardigden nog wel even werk aan. En zij bepalen daarmee ook de termijn van invoering. En we kennen het uit de politiek: waar zoveel mensen een overeenkomst moeten bereiken, vloeit er eerst heel water door de Rijn voordat er beslissingen genomen worden. Ik zal het blijven volgen, met maar een hoofd, weliswaar.

Advertenties

Schrijven is schrappen

Schrijven is schrappen

De naam is Schrijver, geen Schrapper.

Ik heb het weer mogen merken: als je schrijft moet je schrappen. Niet als je gewoon, voor de lol, een blog schrijft. Dan kan je in principe schrijven tot je een ons weegt. Niet dat je verhaal daar interessanter van wordt, maar het kan wel.

Maar als je schrijft in het kader van een professionele opdracht, zoals het schrijven aan hoofdstukken uit boeken voor een educatieve uitgeverij, of je schrijft een position paper omdat je graag zou willen gaan starten met een promotieonderzoek, dan is het anders. Heel erg anders. Dan is het lekker schrijven tot een bepaald punt heel goed te doen, maar dan komt het moment waarop je beseft dat je een maximum aantal woorden hebt. En dat je daar overheen bent. Ruimschoots. En dan wordt schrijven ineens een compleet ander proces. Een proces van selecteren, van ‘to the point komen’, afwegen van belangrijke en minder belangrijke delen tekst. En natuurlijk is alles, tot op dat moment, belangrijk en kan de tekst eigenlijk niet zonder al die (teveel geschreven) woorden. En dan? Dan wordt het schrappen.

En dat is niet makkelijk. Zeker als je kijkt naar de betekenis die de Van Dale er aan geeft: doorhalen en vervolgens niet meer erkennen. Dat betekent eigenlijk dat je je uit het oog en uit het hart gebannen wordt. Dat is nogal wat. Maar het schijnt ook een test voor jezelf te zijn. In het Engels noemen ze het wel ‘Kill your darlings’. Nou, zo erg was het niet, niet bij de boeken waar ik het afgelopen jaar aan mee geschreven heb en ook niet bij het paper dat ik onlangs toezond aan mijn beoordelaars. Deze waren in de voorgaande weken al mijn redacteur geweest, zoals ik deze ook heb bij de uitgeverij. Die redacteuren zorgen er wel voor dat je minder woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen, zonder de overbodige ballast.

Een paradoxaal iets, dat schrijven. Want het tegenovergesteld gebruiken voor iets dat je produceert blijft vreemd. Bij het zoeken naar verklaringen voor de titel (want die kwam ineens bij me op als start van deze blog), kwam ik op het spoor van diverse uitleggen ervoor. Zo wordt de Elsschotproef genoemd, waarbij je delen van de tekst weglaat zonder de essentie te verliezen. Maar je komt dan ook uit bij Herman Finkers. Nu ben ik daar al jaren fan van, dus het was geen straf om delen van zijn conferences te beluisteren, tijdens het schrijfproces. Daarbij noemde hij ook een ‘echte schrijver’, hoewel ik van geboorte ook een “echte” ben. Hij noemt Harry Mulisch, welke, volgens Herman, ooit een prachtige uitspraak deed over schrijven: hij las een eigen tekst terug en dacht hardop ‘dat heb ik niet geschreven, maar God’. Op de vraag waarom hij zo van overtuigd was dat God het zelf geschreven had, antwoordde hij: ‘Ik schrijf beter’.

Dat moet toch mooi zijn, als je zo overtuigd bent van je schrijftalent. Nog mooier is natuurlijk als dat ook door duizenden lezers (en prachtige verkoopcijfers) bevestigd wordt. En dat is voor velen niet weggelegd. Die mogen dan wel Schrijver heten, maar zullen het nooit echt zijn. Die beperken zich tot zieleroerselen op het web. Maar je weet maar nooit………..Als je heel lang over iets nadenkt kom je altijd uit bij iets wat niet klopt. Ga maar na, klopt altijd. (Herman Finkers)

Zomerhitte

Zomerhitte

In Nederland zijn we deze week zomer in gegaan met veel nieuws en soms groot verdriet. Zo waren er veel doden te betreuren bij branden in Londen en Portugal, werd een belangrijk bouwwerk uit de Islam in Mosul vernietigd door idiote vandalisten die zich ‘ware gelovigen’ noemen en was het ongekend heet, met temperaturen tot ver boven de 30 graden, scholen (ook die van mij) draaien met een tropenrooster. En tussen al die ellende verscheen er ook goed bericht: de mbo afgestudeerden zijn niet aan te slepen! Althans, dat is de berichtgeving van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die berekende voor 500 opleidingen de baankans in 35 Nederlandse regio’s. Tot de grote verbazing in het onderwijs (ook bij een opleiding met goed als kenmerk van vooruitzicht op een baan in de regio) vallen de aanmeldingen (of intakes) nogal tegen. Op het moment dat we nog net niet met z’n allen van de vakantie gaan genieten, blijven de cijfers achter. Het is dan ook interessant om te weten of we in de toekomst aan die verwachtingen van het werkveld gaan voldoen. Als sommige opleidingen (van de 500) krimpen omdat er minder studenten zich aanmelden, maar de markt er blijkbaar wel goed voor is, hoe zal het gat er straks uit gaan zien dan?

Maar laten we de zomer er niet een laten zijn van alleen maar slecht nieuws. Zo is de verwachting gewekt dat we na het reces toch een kabinet hebben, waar we op kunnen vertrouwen voor de toekomst. Die zeker gaat stellen dat we ook in de toekomst een mbo hebben dat aansluit bij de arbeidsmarkt. Een kabinet dat er voor gaat zorgen dat er in het onderwijs genoeg personeel is, genoeg geld voor ontwikkelingen om bij te blijven bij de vragen van het bedrijfsleven. We gaan er dan maar vanuit dat we een minister hebben zitten op het pluche van OC&W die een gezonde en frisse kijk heeft op het mbo, waardoor dat de komende jaren verschoont blijft van nieuwe regels, herzieningen die toch tot niets nieuws leiden en bezuinigingen op de grootste leverancier van vaklieden voor Nederland. Dat zijn toch mooie vooruitzichten! Of mijn cynische ondertoon onterecht blijkt te zijn is een uitgesproken wens. Ik zal dat met argusogen blijven volgen.

Net zo goed als andere ontwikkelingen. Zoals het plaatsnemen van een echte leraar op de stoel van de voorzitter van de Onderwijscoöperatie, die de opdracht aanneemt om deze club te leiden door de woelige baren van het verplichte register voor docenten. Die daarmee in de toekomst, door hun werkgevers, in staat gesteld worden om zich te ontwikkelen en bij te blijven, teneinde hun bevoegdheid tot lesgeven te behouden. Ook een mooi vooruitzicht: alle kracht van binnenuit. Dat dit werkt, dat bewijzen de genomineerden voor de verkiezing van mbo docent van het jaar. Dat zijn stuk voor stuk docenten die van binnenuit het mbo hebben laten zien hoe mooi het kan zijn. Een ervan pik ik er even uit, omdat het een ‘studiegenoot’ (pre-promotietraject) is en een gedreven ambassadeur van de Beroepsvereniging voor opleiders in het mbo (BVMBO). Giel Kessels, ROC Summa. Langs deze weg wens ik je nogmaals veel succes en duim ik voor jouw verkiezing tot ambassadeur van het mbo. Dat je met de eerder genoemde minister maar mooie zaken kan gaan doen voor het mbo in het schooljaar 2017-2018!

Deze blog zal in september verschijnen in de MBO Krant, in geupdate versie, aangezien we dan zeker weten of het etentje van ‘het motorblok’ ook echt een kabinet heeft opgeleverd en hoe we de zomer daadwerkelijk doorgekomen zijn. En natuurlijk volgt er dan ook een nieuwe blog. Tot die tijd: fijne zomer!

Stelling nemen

Stelling nemen

Het is altijd een mooi idee, om in een rijtje te staan met grote voorbeelden. Zo ook als je een manifest opstelt en deelt met de maatschappij. Hoewel dat delen niet altijd goed is uitgepakt in het verleden. Zo is een beroemd manifest, met de titel “Oratio de hominis dignitate (Oratie over de waardigheid van de mens)” nooit in het openbaar verdedigd door de opsteller, Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Deze Italiaanse humanist werd gedwarsboomd door de sterke, katholieke kerk. Latere manifesten hadden meer succes en zonder een volledige lijst te willen opsommen noem ik toch een enkele bekende: het Handvest van de Verenigde Naties (26 juni 1945) en het Noord-Atlantisch Handvest, NAVO (4 april 1949). Slechts enkele voorbeelden om aan te geven waar je aan kunt denken bij een manifest. En niet te vergeten het manifest van Hugo Borst (2016), waarmee hij de politiek in Nederland wilde overtuigen van de noodzaak tot ingrijpen in het zorgstelsel en specifiek de zorg voor de oudere medemens.

Kortom: een manifest wil nogal wat zeggen en als je dan zo’n stuk maakt en in de openbaarheid brengt, dan wil je daar iets mee zeggen. Dat is precies wat de beroepsvereniging opleiders mbo (BVMBO) ook heeft willen doen en ook heeft gedaan. Op 16 maart 2017 presenteerde de BVMBO haar manifest bij ROC A12 in Ede. Het manifest is inmiddels ondertekend door meer dan 2100 steunbetuigers. Daarmee is er nog geen Tweede Kamer die zegt het manifest te omarmen, zoals bij Hugo Borst gebeurde, maar een begin is er zeker. Een begin om het mbo te laten weten dat het onderwijs gebaat is bij minder rendement denken, meer regelruimte en vooral ook rust. Rust om de dingen af te maken waar men aan begonnen is en niet rechts en links ingehaald worden door nieuwe ontwikkelingen, waarvan velen achteraf iets hebben van: waar kwam dat ineens vandaan?

Er is genoeg nieuw om de komende jaren op voort te borduren. Overal om ons heen schieten nieuwe werkvormen, schoolvormen en curricula uit de grond als de bekende paddenstoelen. Ook binnen mijn eigen ROC zijn de laatste twee jaar volop ontwikkelingen gaande en deze gaan nog wel even door. En dan heb ik het nog niet eens over het prachtige initiatief op het gebied van onderwijs en onderzoek: het inrichten van practoraten in diverse instellingen voor mbo.

Nee, die docenten in het mbo ontwikkelen (zichzelf) wel, daar is geen 1000 uren norm voor nodig, daar is de stem van de docent voor nodig, daar is investering in de leeromgeving voor nodig. Dan komt het zeker goed met het middelbaar beroepsonderwijs. Dan wordt er praktisch onderzoek verricht, door docenten die zich op master niveau verder bekwamen en worden ontwikkelingen vanuit het onderwijs zelf geïnitieerd. Dan zijn wij zelf eigenaar, gebruiken wij onze stem en werken wij in (relatieve) rust verder aan de kwaliteit. En dat alles voor: onze studenten.

Pareto analyse

Pareto analyse

Vandaag las ik dat ongeveer 86% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de normen en waarden in Nederland (http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kiezer-is-meest-bezorgd-over-normen-en-waarden). Nu verbaast me dat niet direct, ik zie zelf ook wel dat er zaken afglijden, alleen als weggebruiker met een verzekering van de ANWB (waar je extra korting krijgt als je je netjes gedraagt in het verkeer en ik heb na de eerste evaluatie geld terug gekregen).

Maar waar ik ook direct aan dacht: als er 86% zich zorgen maakt, maakt 14% zich daar geen zorgen over. Dat vertalend naar de Pareto analyse (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pareto-principe), zou het ook kunnen betekenen dat die 14% de veroorzaker is van alle bedreigingen van onze Nederlandse normen en waarden. Tenslotte zou de analyse daarop passen: geen 20% die vo0r 80% van de problemen zorgt, maar slechts 14% die 86% zorgen laat maken. En dat maakt mij juist zorgen! Dat het overgrote deel van Nederland zich zo op de kop laat zitten door zo’n minderheid. En dat moet toch in je direct omgeving merkbaar zijn dan?

Sommige dingen kan je ook gewoon niets aan doen. Neem mijn eigen voorbeeld en dan ben ik absoluut geen engel, maar ook geen verkeershufter. Maar als ik mij keurig netjes aan de maximumsnelheid houd op een stuk weg met werkzaamheden (90 km voor de ‘brug bij Ewijk’ en ik word vervolgens stevig ingehaald door een auto van Rijkswaterstaat, die vervolgens zonder richting aangeven terugkomt op mijn baan, dan ben ik verbaasd over het gebrek aan gevoel voor normen. Ik som op: wegwerkzaamheden (mogelijk in opdracht van Rijkswaterstaat), maximumsnelheid en de norm dat je richting aangeeft bij veranderen van baan of rijrichting.

Lezers van mijn blogs weten dat ik geen pure azijnzeiker ben, maar ik moest dit even kwijt. En daarna wil ik ook meteen positief eindigen. Want verandering van die 86% kan gewoon van jezelf komen. Door eigen positiviteit. En dat kan beginnen door aan te sluiten bij een initiatief waar ik ook deze dag kennis mee maakte: laten weten waar je wél tevreden over bent. Check http://www.tevredenlander.nl maar eens en tweet eens met #tevredenlander. Toon daarmee eens aan welke normen en waarden herkenbaar wel nagestreefd worden. Hoeveel vrijwilligers werken er elke dag niet in de zorg? Of als klaarover? Of als mantelzorger? Er gaat ook heel veel goed. Laat daar maar eens die analyse op los. En samen zorgen dat die 14% iets anders gaat doen. Zich inzetten voor Nederland of zo.

Een fijne vakantie gewenst (die van mij begint vanmiddag) of sterkte (als je weer aan het werk moet).

 

Op weg naar……………

Op weg naar……………

Soms is het zo: “beter goed gejat, dan slecht bedacht”. En ik wil nu geen blog schrijven vol gejatte teksten (als ik tekst gebruik van een ander zal ik de bron vermelden), maar ik heb wel het idee gejat. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer te zwaar aangezet, dat gejat, want ik weet niet eens of de oorspronkelijke ‘eigenaresse van het idee’ het zelf bedacht heeft, zodat zij eigenlijk gestolen waar heeft en ik in feite heler ben. Maar goed, waar het om gaat: ik ben begonnen met een traject dat moet gaan leiden tot promotieonderzoek vanaf 2018 en de weg er naartoe kan, in mijn ogen, wel eens inspiratie opleveren voor een blogreeks. Zo geschiedde.

Het is nu wel er voor waken dat dit niet een saaie reeks verhalen wordt die keer op keer over hetzelfde gaan. Ik moet echter wel bij het begin beginnen en dat is niet altijd feestelijk of groots. Zo ook onze start. Ik zeg onze, want ik doe het niet alleen. Ik ben deel van een groep mensen, van allerlei pluimage, maar allen op een of andere manier afkomstig uit het mbo. En dat kan variëren van docent (zoals ik) tot manager en zelfs gepensioneerd bestuurder (zal ik nooit worden).

Deze groep is samengekomen, alle zeventien, na een initiatief van de beroepsvereniging opleiders mbo (BVMBO) in samenwerking met het Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO). Dit samenwerkingsverband is compleet geworden in de relatie met de Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU). De 17 mbo medewerkers zijn gezamenlijk begonnen aan een reis van ruim een jaar, die de naam ‘pre-promotietraject’ heeft gekregen. In dat ruime jaar tracht men te komen tot een goed onderzoeksvoorstel voor promotieonderzoek binnen het mbo. Enkelen zullen een gooi doen naar de promotiebeurs voor leraren, anderen zullen t.z.t. een gooi doen naar andere vormen van subsidiëring van hun tijd.

Zelf ben ik zo’n docent die een poging wil wagen om een promotiebeurs te bemachtigen. Daar zijn in het mbo nog (te) weinig voorgangers in geweest. Een stevige boost van het aantal wetenschappelijke praktijkonderzoekers (zo mag ik mezelf graag gaan noemen zodra het onderzoeken begint) in het mbo is in mijn ogen dan ook gewenst. Om kennis te vergaren, te verdiepen en te verspreiden.

Vooralsnog is het traject een soort trein die zojuist vertrokken is, hij begint net te rollen en de laatste wagon heeft het perron achter zich gelaten. Aan boord de 17 toekomstige onderzoekers, een docent van de HU en een gepromoveerde medewerker van ECBO. Dit enthousiaste tweetal wordt elke keer aangevuld met een gast, een promovendus, een hoogleraar en later mogelijke promotoren. Een avontuurlijke reis met soms onbekende bestemmingen. Maar allemaal zijn we er aan begonnen als aan een snoepreisje. Voor mij voelt het als een spannende, boeiende reis. Ik voel me bijna net Harrie Potter die voor het eerst in de Zweinstein-express zit.

Ik heb mezelf een goede reis gewenst, heb mijn reisdoel bepaald (promotieonderzoek gaan doen), ik hoop onderweg veel te zien en te horen en boeiende mensen te ontmoeten. Aan boord is dat al prima in orde en de toekomstige medepassagiers en stations lijken mij meer dan de moeite waard. Ik hoop dat ik lezers mee kan nemen, langs de route tot Phd. Wellicht zijn er ook nog mensen die reisadviezen hebben. Die zijn dan bij deze uitgenodigd om bij mij aan boord te stappen en mee te reizen.

 

Visie op 2017

Visie op 2017

Tijdens een teambespreking, aan het begin van het nieuwe jaar wordt een belangrijke vraag gesteld: wat is onze visie? Het is toch erg, als je daar geen antwoord op kan geven! Toch is dat wat er vaak gebeurt. Dit komt natuurlijk niet alleen in onderwijsteams voor, maar ook in andere teams, in andere werkrelaties, andere bedrijven. Niet overal is het zo duidelijk wat de visie precies is. Maar dat is wel waar het dit jaar om zal gaan: wiens visie staat straks voorop en volgen wij? Voor Amerika is het (pijnlijk?) duidelijk geworden: de wereld zal moeten leven met de visie van Donald Trump. Voor Nederland is het nog een open vraag. Kijkend naar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar is het bos van visies alleen maar groter geworden en wordt het moeilijk de boom te zien waarop de visie staat waar jij waarde aan hecht. In de Tweede Kamer (en de komende verkiezingen) zijn meer partijen (en wat daar voor moet doorgaan) en afsplitsingen dan ooit tevoren.

Wat visie betreft ben je dus, ook in het onderwijs, afhankelijk van vele factoren en vele partijen. Soms wordt die verwoord in beleidsstukken of komen er zelfs complete websites voor ‘in de lucht’. Hoewel dit een blog is van een mbo docent, toch even een uitstapje naar het PO en VO: onderwijs2032. Vanuit onderzoek in het basis en voortgezet onderwijs probeert men (OCW) een visie te vormen op het onderwijs richting 2032 (de periode waarin huidige startende leerlingen het gehele traject doorlopen hebben). Daar wordt veel tijd en energie (en ongetwijfeld ook veel geld) in gestoken. Het laatste bericht waar ik de hand op kon leggen, dateerde van januari. Wel 2016. Dus meer dan een jaar geen aanvullende resultaten van onderzoek, beleid, etc. Een visie die een jaar lang stil ligt, gaat veranderen, meanderen op de snel voortgaande ontwikkelingen in de maatschappij onder invloed van toenemende angst, geweld en zorg voor anderen.

Het zal de komende maanden  vragen opleveren, maar ook nieuwe inzichten in mogelijkheden, verschuivingen, teleurstellingen en hoopvolle uitspraken (en dat geeft weer voer voor een volgende blog). De komende maand zal veel duidelijk(er) worden over de visie van politieke partijen op onderwijs, zal er meer duidelijk worden over de richting waar we voor kiezen als we naar de stembus gaan. Onze persoonlijke visie, op zowel onderwijs als zorg en op de wereld in het geheel, zal daarbij bepalend zijn. Dus onze visie op het mbo (die kan je trouwens heel mooi kwijt bij de BVMBO [www.bvmbo.nl], als bijdrage aan het manifest en de toekomstbeeld van het mbo) zal voor een deel bepaald worden door onze collega’s. Door over visie in gesprek te gaan, kunnen we misschien een beetje sturen, zodat we niet het gevoel (blijven) hebben dat de beste stuurlui aan wal staan. Of dat we een op een stuurloos schip zitten, of op een eiland belanden.

Nu is het niet zo dat mbo Nederland een stuurloos schip is. Maar de baren waarop gevaren wordt zijn wel woelig. De invloeden zijn erg groot, net als het aantal opleidingen die jonge mensen kunnen gaan volgen. De veranderingen in de maatschappij en de industrie zijn snel en groot, daarmee de invloed op het onderwijs ook. De vraag naar aanpassen van het onderwijs op die veranderingen is dan ook groot. De flexibiliteit die dat vraagt van de onderwijsmedewerkers (docenten) zal groot moeten zijn. En de visie op de kwaliteit van het onderwijs wat door hen verzorgd wordt, zou nu vertaald moeten gaan worden, met de invoering van het lerarenregister in 2017.

Tot slot is daar nog de start van een initiatief van o.a. de beroepsvereniging om, dwars door al deze ontwikkelingen heen na te (blijven, gaan) denken over het onderwijs van nu en de toekomst. Een groep van 17 actieve en leergierige docenten is in januari 2017 gestart (inclusief ondergetekende) met een gezamenlijk traject richting het doen van promotieonderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs (vanaf 2018). Daar zal ongetwijfeld veel gesproken gaan worden over visie. Mijn visie op 2017 is dan ook dat het een interessant jaar gaat worden.